Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 16:22
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

23/08/19 13:59 FAST FINANCE S.A.: Informacja Zarządu w zakresie roszczeń do akcjonariusza i byłego członka Zarządu
14/08/19 18:51 FAST FINANCE S.A.: Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego
15:53 FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
10/08/19 22:08 FAST FINANCE S.A.: Wnioski o zawezwanie do prób ugodowych
08/08/19 23:23 FAST FINANCE S.A.: Wniosek o uchylenie zarządu własnego
19:53 FAST FINANCE S.A.: Informacja o Prezesie Zarządu Emitenta.
21/07/19 17:19 FAST FINANCE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24/06/19 23:09 FAST FINANCE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
18/06/19 23:05 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma w zakresie sprzeciwu do listy wierzytelności
12/06/19 16:07 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli
04/06/19 16:05 FAST FINANCE S.A.: Udzielenie prokury
30/05/19 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
24/05/19 21:56 FAST FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów planowanego porządku obrad
21:53 FAST FINANCE S.A.: Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Fast Finance S.A.
21:49 FAST FINANCE S.A.: Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg