Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.09, godz. 00:47
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

02/04/20 00:23 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz raportu rocznego
01/04/20 23:48 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie informacji o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o zwróceniu przez Sąd tego powództwa
23:16 FAST FINANCE S.A.: Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018
31/03/20 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
31/03/20 23:15 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz raportu rocznego
27/03/20 20:50 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/03/20 20:36 FAST FINANCE S.A.: Informacja otrzymana w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
20:24 FAST FINANCE S.A.: Informacja otrzymana w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
24/03/20 17:43 FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli
18/03/20 21:55 FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
13/03/20 16:16 FAST FINANCE S.A.: Treść zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - Informacja dotycząca akcji różnego rodzaju
12/03/20 22:53 FAST FINANCE S.A.: Rejestracja zmian w Statucie
16:58 FAST FINANCE S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
06/03/20 16:38 FAST FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg