Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.21, godz. 15:37
kontakt
FASTFINA

Komunikaty

20/11/19 16:15 FAST FINANCE S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta
18/11/19 16:32 FAST FINANCE S.A.: Rozwiązanie porozumień zawartych z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii R i S zawartych 15 października 2019 roku
15/11/19 15:53 FAST FINANCE S.A.: Powzięcie wiadomości o zwołaniu drugiego posiedzenia Rady Wierzycieli
15:49 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
07/11/19 12:52 FAST FINANCE S.A.: Zawarcie umlowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji płacowo-kadrowej
31/10/19 17:06 FAST FINANCE S.A.: Uchylenie Zarządu własnego, odwołanie Nadzorcy Sądowego i powołanie Zarządcy
28/10/19 23:18 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:14 FAST FINANCE S.A.: Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Fast Finance S.A. za I półrocze 2019 r.
22:58 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:55 FAST FINANCE S.A.: Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Fast Finance S.A. za I kwartał 2019 r.
21:39 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:37 FAST FINANCE S.A.: FAST FINANCE S.A. formularz raportu rocznego
21:10 FAST FINANCE S.A.: Publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Fast Finance S.A.
24/10/19 19:00 FAST FINANCE S.A.: Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Wierzycieli
22/10/19 15:08 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
baner_SCANER_920X112_10.jpg