Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 01:56
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

20/10/20 13:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
05/10/20 16:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki publicznej.
16:35 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Spółce publicznej.
02/10/20 11:48 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Informacja o zmianie adresu Emitenta
30/09/20 16:48 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
29/09/20 21:22 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/20 14:16 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania sprawozdania półrocznego za I półrocze 2020r.
02/09/20 14:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie ESPI 21/2020 dotyczącym wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
01/09/20 17:56 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
17:43 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17:21 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
17:01 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 31 sierpnia 2020 r.
28/08/20 16:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14/08/20 14:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w załącznikach RB nr 16/2020 - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
13/08/20 14:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg