Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.27, godz. 23:49
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

24/01/20 11:58 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule RB 1/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. na dzień 20 lutego 2020
23/01/20 14:14 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2020 r.
22/11/19 15:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/10/19 16:13 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14:39 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.
20/09/19 16:05 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/19 16:32 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w sprawie zmiany posiadanego udziału w Spółce.
16:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej.
15:59 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji.
15:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
04/07/19 16:49 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 4 lipca 2019 r
16:39 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Skyline Investment S.A w dniu 4 lipca 2019 r. po ogłoszonej 27 czerwca 2019 r. przerwie w obradach .
28/06/19 15:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2019 r.
13:56 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
09:51 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
baner_SCANER_920X112_10.jpg