Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 23:03
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

08/11/19 08:46 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku
07/11/19 13:23  brak uprawnień ARP ma 6,98 proc. głosów na walnym Trakcji
13:04 TRAKCJA PRKiI S.A.: Znaczne pakiety akcji
06/11/19 14:54 TRAKCJA PRKiI S.A.: Znaczne pakiety akcji
14:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii B Spółki
31/10/19 19:23 TRAKCJA PRKiI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
19:07  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII SA
25/10/19 21:44 TRAKCJA PRKiI S.A.: Warunkowa rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
23/10/19 22:50 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C
14:32  brak uprawnień Trakcja chce zwiększyć wartość portfela zamówień; aktywność za granicą może wzrosnąć
11/10/19 23:14 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
TRAKCJA PRKiI S.A.: Wejście w życie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami oraz zawarcie umowy dotyczącej prawa pierwszeństwa
16:21  brak uprawnień Konsorcjum z Trakcją wykona prace na linii kolejowej za 398,3 mln zł
16:11 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy
01:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego
baner_SCANER_920X112_10.jpg