Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.29, godz. 11:58
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

18/03/20 18:42  brak uprawnień Trakcja utworzy odpisy, które obniżą wynik grupy za 2019 r. o 138,2 mln zł
18:21 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących
17/03/20 16:05 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej
27/02/20 15:20  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec 2019 roku wynosił 2,3 mld zł
14:54 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok
24/02/20 15:17 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zmiana adresu spółki
10/02/20 16:37 TRAKCJA PRKiI S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
14/01/20 12:49 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku.
12:47 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku
10/01/20 14:51 TRAKCJA PRKiI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 21:04  brak uprawnień Spółka zależna Trakcji ma umowę z Kolejami Litewskimi o wartości 198,9 mln zł
20:45 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
26/12/19 21:35 TRAKCJA PRKiI S.A.: Oddalenie przez sąd wniosku złożonego przez spółkę Impression sp. z o.o. dotyczącego Trakcja PRKiI S.A.
20/12/19 21:44 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja PRKiI S.A.
18/12/19 16:28 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
baner_SCANER_920X112_10.jpg