Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 21:45
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

26/07/19 15:10 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
12/06/19 11:35 KRYNICKI RECYKLING S.A.: powołanie Komitetu Audytu
22/05/19 17:20 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:06 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r
06:38 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/19 11:36 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA
08:38 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 roku
17/05/19 15:11 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
15:00 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2019 roku
10/05/19 12:44 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zgłoszenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
26/04/19 11:46 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
16/04/19 10:02 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
07:49  brak uprawnień KRYNICKI RECYKLING SA (1/2019) Krynicki Recykling Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
07:07 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz raportu rocznego
06:56 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego rocznego za 2018 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg