Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.30, godz. 09:49
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

25/05/20 13:50 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umów kredytowych
12/05/20 09:18  brak uprawnień Możliwa zmiana preferencji popytowych i problemy ze zbytem kolorowej stłuczki - Krynicki Recykling
06:28 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/04/20 14:40  brak uprawnień KREC obserwuje większe zapotrzebowanie na szkło bezbarwne; w planach uruchomienie drugiej zmiany w Czarnkowie
06:55  brak uprawnień KRYNICKI RECYKLING SA (1/2020) Krynicki Recykling Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
06:29 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06:13 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz raportu rocznego
26/03/20 10:24 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu nr 11 do umowy o pełnienie funkcji animatora
13/02/20 08:54 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu nr 3 do znaczącej umowy handlowej
07/02/20 07:23  brak uprawnień Rosną koszty utylizacji odpadów, ale regulacje dot. recyklingu prorozwojowe dla Krynicki Recykling (wywiad)
20/01/20 07:33 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
24/12/19 07:22 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:12 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za IIIQ2019
21/11/19 06:30 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/19 13:20 KRYNICKI RECYKLING S.A.: ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie
baner_SCANER_920X112_10.jpg