Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.23, godz. 20:26
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

13/02/20 08:54 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu nr 3 do znaczącej umowy handlowej
07/02/20 07:23  brak uprawnień Rosną koszty utylizacji odpadów, ale regulacje dot. recyklingu prorozwojowe dla Krynicki Recykling (wywiad)
20/01/20 07:33 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
24/12/19 07:22 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:12 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za IIIQ2019
21/11/19 06:30 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/19 13:20 KRYNICKI RECYKLING S.A.: ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie
24/09/19 10:50 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu nr 10 do umowy o pełnienie funkcji animatora
06:19 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/19 13:56 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
04/09/19 13:26 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uzyskanie przez Emitenta prawomocnej i ostatecznej decyzji dot. Zakładu Uzdatniania Stłuczki w Czarnkowie.
26/07/19 15:10 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
12/06/19 11:35 KRYNICKI RECYKLING S.A.: powołanie Komitetu Audytu
22/05/19 17:20 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:06 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r
baner_SCANER_920X112_10.jpg