Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.07, godz. 02:23
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

02/06/20 18:34 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
29/05/20 15:39 MAXIPIZZA S.A.: Oddalenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach skargi wniesionej przez Emitenta
26/05/20 19:22  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (7/2020) Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Maxipizza S.A. na dzień 22.06.2020 r.
19:14 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie ZWZ Maxipizza S.A. na dzień 22.06.2020 r.
22/05/20 20:23  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (6/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
15/05/20 20:32  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (5/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
24/03/20 19:46 MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
15:15  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (4/2020) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.
16/03/20 23:35 MAXIPIZZA S.A.: Zmiana związana z tytułem prawnym do lokalu pizzerii w Poznaniu
02:06 MAXIPIZZA S.A.: Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki Maxipizza S.A.
14/02/20 20:02  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
06/02/20 21:31  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (2/2020) Powołanie prokurenta Spółki
31/01/20 12:04  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
21/01/20 19:21 MAXIPIZZA S.A.: Wniesienie przez Emitenta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
08/01/20 18:25 MAXIPIZZA S.A.: Odrzucenie wniesionego przez Emitenta protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
baner_SCANER_920X112_10.jpg