Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.14, godz. 09:57
kontakt
WIELTON

Komunikaty

11/10/19 11:23  brak uprawnień Wielton w I-IX zarejestrował 2.607 nowych przyczep i naczep; o 13,3 proc. mniej rdr - PZPM
09/10/19 10:45 WIELTON S.A.: Zawarcie długoterminowej umowy strategicznej z Michelin Polska S.A.
02/10/19 16:00 WIELTON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu
18/09/19 12:19  brak uprawnień Wielton podtrzymuje cele strategii; w '19 dostarczy do Lawrence David 700 szt. podwozi
07:13  brak uprawnień Wyniki Wieltonu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:54 WIELTON S.A.: WIELTON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/19 11:19  brak uprawnień Wielton w I-VIII zarejestrował 2.321 nowych przyczep i naczep; o 11,6 proc. mniej rdr - PZPM
12/08/19 11:43  brak uprawnień Wielton w I-VII zarejestrował 2.166 nowych przyczep i naczep; o 6,2 proc. mniej rdr - PZPM
06/08/19 15:18 WIELTON S.A.: Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki
30/07/19 14:29 WIELTON S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
09/07/19 14:36  brak uprawnień Wielton w I-VI zarejestrował 1.960 nowych przyczep i naczep; o 4,0 proc. mniej rdr - PZPM
25/06/19 14:33 WIELTON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A.
24/06/19 10:37  brak uprawnień Wielton w I-V zarejestrował 1.720 nowych przyczep i naczep; o 1,0 proc. mniej rdr - PZPM
11/06/19 12:34 WIELTON S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wielton S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r.
10/06/19 17:58 WIELTON S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg