Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 19:37
kontakt
MAKOLAB

Komunikaty

15/10/19 15:21  brak uprawnień MAKOLAB SA (21/2019) Korekta nagłówka raportu miesięcznego za wrzesień 2019
14/10/19 15:52  brak uprawnień MAKOLAB SA (20/2019) Raport miesięczny za wrzesień 2019
07/10/19 16:39 MAKOLAB S.A.: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019 i 2020
13/09/19 12:48  brak uprawnień MAKOLAB SA (19/2019) Raport miesięczny za sierpień 2019
12/09/19 19:11  brak uprawnień Fundusz Copernicus Capital TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Makolabu
17:09 MAKOLAB S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - zmniejszenie poniżej progu 5% głosów w MakoLab S.A
14/08/19 15:26  brak uprawnień MAKOLAB SA (18/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019
15:00  brak uprawnień MAKOLAB SA (17/2019) Raport miesięczny za lipiec 2019
12/07/19 15:48  brak uprawnień MAKOLAB SA (16/2019) Raport miesięczny za czewiec 2019
03/07/19 19:33 MAKOLAB S.A.: Uzupełnienie raportu dotyczącego wypłaty dywidendy
17:23  brak uprawnień MAKOLAB SA (15/2019) Uzupełnienie raportu dotyczącego wypłaty dywidendy
28/06/19 19:02  brak uprawnień Makolab wypłaci 2 gr dywidendy na akcję za '18
18:55  brak uprawnień MAKOLAB SA (14/2019) Wypłata dywidendy
18:50 MAKOLAB S.A.: Wypłata dywidendy
18:44 MAKOLAB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg