Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.13, godz. 10:41
kontakt
INTROL

Komunikaty

30/06/20 15:58 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
15:55  brak uprawnień Introl przeznaczy zysk za '19 na kapitał rezerwowy
15:53 INTROL S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
15:42 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
26/06/20 12:53  brak uprawnień INTROL SA (3/2020) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2019 rok
22/06/20 10:36  brak uprawnień INTROL SA (2/2020) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej INTROL S.A.
19/06/20 15:48 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
17/06/20 14:35  brak uprawnień INTROL SA (1/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
14:28 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.
15/06/20 14:07 INTROL S.A.: Uzupełnienie załączników do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. - tekst jednolity Statutu Spółki, tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, projekt Polityki Wynagrodzeń.
03/06/20 22:04  brak uprawnień Zarząd Introlu rekomenduje rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok
20:05 INTROL S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
19:50 INTROL S.A.: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
02/06/20 13:03 INTROL S.A.: Rejestracja połączenia spółki INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
21/05/20 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg