Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.16, godz. 01:15
kontakt
INTROL

Komunikaty

09/12/19 13:40 INTROL S.A.: Odrzucenie przez Emitenta niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.
06/12/19 09:55 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
09:49 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
03/12/19 14:05 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
13:58 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
13:51 INTROL S.A.: INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
20/11/19 16:30 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:25 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
14/11/19 17:06 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/19 13:35 INTROL S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. ze spółką Introbat Sp. z o.o.
03/09/19 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 16:28 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r.
14/08/19 10:59 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
22/07/19 09:37 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)
04/07/19 14:47 INTROL S.A.: Otrzymanie niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.
baner_SCANER_920X112_10.jpg