Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.21, godz. 14:49
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

15/11/19 17:33 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/10/19 14:48 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
02/10/19 16:29 SECO/WARWICK S.A.: Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2018
11/09/19 20:43 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/08/19 15:45 SECO/WARWICK S.A.: Umowa o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A. - aneks do umowy
05/06/19 17:44 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 5 czerwca 2019 roku.
17:16 SECO/WARWICK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.
15:01 SECO/WARWICK S.A.: Powołanie Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A.
13:32  brak uprawnień Seco/Warwick wypłaci 0,41 zł dywidendy na akcję
13:27 SECO/WARWICK S.A.: Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
12:01 SECO/WARWICK S.A.: Zatwierdzenie realizacji celów rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2018 oraz przyjęcie wniosku do ZWZ z rekomendacją zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego
31/05/19 11:17 SECO/WARWICK S.A.: Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. zwołane na dzień 5 czerwca 2019 r.
24/05/19 08:03 SECO/WARWICK S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu z ubiegania się o wybór w kolejnej kadencji Zarządu
15/05/19 07:55 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/19 09:00  brak uprawnień Seco/Warwick chce wypłacić 0,41 zł dywidendy na akcję (popr.)
baner_SCANER_920X112_10.jpg