Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.18, godz. 19:58
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

14/08/19 08:15 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
05/08/19 18:59  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki M.W. TRADE SA
29/07/19 10:33 M.W. TRADE: Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
29/05/19 08:25 M.W. TRADE: Powzięcie informacji o planowanym zamiarze przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Grudziądzu w spółkę kapitałową i spełnieniu przesłanek do postawienia posiadanych wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności
24/05/19 15:46 M.W. TRADE: Powołanie Zarządu na nową kadencję
22/05/19 15:36 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
15:31 M.W. TRADE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
15:21 M.W. TRADE: Uchwały ZWZA podjęte 22.05.2019 r.
16/05/19 15:47 M.W. TRADE: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
13:47 M.W. TRADE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
15/05/19 07:46 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
29/04/19 13:50  brak uprawnień Getin Holding w sprawozdaniu za '18 ujmie odpis na M.W. Trade w wysokości 9,85 mln zł
17/04/19 12:54 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
29/03/19 07:52 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu rocznego
06/02/19 19:25  brak uprawnień GPW: 13 lutego 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii B2016 (MWT0219) spółki M.W. TRADE S.A
baner_SCANER_920X112_10.jpg