Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 23:29
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

17/10/19 19:57  brak uprawnień GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA
19:53  brak uprawnień GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA
18:23  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki M.W. TRADE SA
14/10/19 16:28 M.W. TRADE: Dokonanie odpisu, przeliczenie oczekiwanej straty oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
01/10/19 19:24  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.
 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.
17/09/19 12:15 M.W. TRADE: Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
03/09/19 16:25 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
30/08/19 10:26 M.W. TRADE: Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu
28/08/19 08:16  brak uprawnień GPW: zakończenie obrotu obligacjami serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.
26/08/19 16:02  brak uprawnień Fundusze Quercus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji MW Trade
15:55 M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
22/08/19 11:10 M.W. TRADE: Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
19/08/19 14:31 M.W. TRADE: Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
14/08/19 08:15 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
baner_SCANER_920X112_10.jpg