Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 14:27
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

09/08/19 15:01 RAINBOW TOURS S.A.: Realizacja przez spółkę zależną White Olive A.E. inwestycji w postaci zakupu spółki akcyjnej prawa greckiego wraz z nieruchomością hotelową
13:43 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
08/08/19 14:40  brak uprawnień Rainbow Tours chce kupić spółkę Oikodomikes Xenodoxeiakes Touristikes za max 2,9 mln euro
14:12 RAINBOW TOURS S.A.: Podjęcie decyzji o realizacji przez Spółkę, jako podmiot dominujący, podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E., w związku z zamiarem realizacji przez podmiot zależny projektu inwestycyjnego
05/08/19 15:56 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty ZIMA 2019/2020 - od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 lipca 2019 roku.
25/07/19 16:54 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu czerwcu 2019 roku
22/07/19 09:28  brak uprawnień Pekao Investment Banking wycenia akcję Rainbow Tours na 38,5 zł
18/07/19 12:14  brak uprawnień Itaka liderem wśród touroperatorów w '18; Rainbow Tours trzecie - raport
25/06/19 18:05  brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu WIGdiv
15:19 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu maju 2019 roku
24/06/19 15:53 RAINBOW TOURS S.A.: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. kolejnej kadencji
15:42 RAINBOW TOURS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 24.06.2019 r.
15:34 RAINBOW TOURS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 24.06.2019 r.
05/06/19 17:07 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2019 - od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 maja 2019 roku.
27/05/19 18:23 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu kwietniu 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg