Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 18:16
kontakt
ZUK

Komunikaty

16/01/23 09:19 ZUK: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
15/11/22 17:27 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
03/11/22 16:28 ZUK: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartały 2022 roku.
31/08/22 17:37 ZUK: ZUK formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16/08/22 13:51 ZUK: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku.
29/06/22 17:35 ZUK: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.
17:24 ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
20/06/22 18:49 ZUK: Aktualizacja informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.
02/06/22 14:18 ZUK: Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
31/05/22 13:16 ZUK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku.
16/05/22 17:35 ZUK: ZUK formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/05/22 14:09 ZUK: Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii C oraz ich asymilacji
12/05/22 15:22 ZUK: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku.
09/05/22 17:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW
29/04/22 17:10 ZUK: ZUK