Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 02:53
kontakt
ZUE

Komunikaty

12/09/23 13:57  brak uprawnień DM BDM wznowił wydawanie rekomendacji dla ZUE od zalecenia "kupuj"
23/08/23 15:46  brak uprawnień ZUE widzi zastój w kontraktach na polskim rynku kolejowym; szuka zagranicznych kontraktów
22/08/23 17:18 ZUE S.A.: ZUE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14:56  brak uprawnień ZUE ma umowę na realizację projektu infrastrukturalnego w Krakowie za 76,5 mln zł netto
14:35 ZUE S.A.: Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.
10/08/23 14:58 ZUE S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej.
08/08/23 17:29  brak uprawnień Grupa ZUE szacuje, że w I poł. '23 zysk netto wyniósł 4,3 mln zł
17:15 ZUE S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku.
25/07/23 13:50 ZUE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
28/06/23 16:10 ZUE S.A.: Informacja o zawarciu umowy kredytowej.
27/06/23 15:23 ZUE S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
07/06/23 14:52 ZUE S.A.: Informacja nt. wypłaty dywidendy za rok 2022.
14:48  brak uprawnień ZUE wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
14:44 ZUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
14:42 ZUE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 7 czerwca 2023 roku.