Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 05:06
kontakt
ZREMBCH

Komunikaty

22/09/23 07:15 ZREMB-CHOJNICE S.A.: ZREMB-CHOJNICE S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/23 17:36 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. za I półrocze roku 2023.
29/08/23 12:35 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.
24/08/23 16:34 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.
21/08/23 09:31 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie umowy o współpracy gospodarczej.
09/08/23 13:23 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Otrzymanie zamówień z branży offshore
03/08/23 12:06 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 03 sierpnia 2023 r.
12:01 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
13/07/23 13:10 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Ustanowienie hipoteki.
05/07/23 12:38 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
30/06/23 12:18 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zmiany składzie Komitetu Audytu.
29/06/23 12:09  brak uprawnień Zremb-Chojnice ma list intencyjny z producentem samochodów specjalnych Hilltech
11:52 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
28/06/23 14:45 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Zawarcie umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.
26/06/23 12:58 ZREMB-CHOJNICE S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.