Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 02:04
kontakt
YOSHI

Komunikaty

26/05/23 13:08 Yoshi lnnovation S.A.: Wpis Emitenta do Europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych
17/05/23 09:46 Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej
29/03/23 16:54  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (4/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
01/03/23 18:23  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (3/2023) Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy
14/02/23 19:54  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
17/01/23 14:13  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
06/12/22 15:06 Yoshi lnnovation S.A.: Otrzymanie sprawozdania z badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego
15/11/22 12:57  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (16/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
12:51  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (15/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
14/11/22 19:39 Yoshi lnnovation S.A.: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
11:09 Yoshi lnnovation S.A.: Rozpoczęcie rozmów z potencjalnym inwestorem
03/11/22 17:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki YOSHI INNOVATION S.A.
25/10/22 17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki YOSHI INNOVATION S.A.
14/10/22 13:03 Yoshi lnnovation S.A.: Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu "Stabilobaby"
11/10/22 20:06 Yoshi lnnovation S.A.: Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu "Skaner Ran"