Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:25
kontakt
XPLUS

Komunikaty

23/04/24 20:45 XPLUS S.A.: Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E2
20:42 XPLUS S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E2
22/04/24 21:35 XPLUS S.A.: XPLUS S.A.: Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2023 r.
17:26  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E2 spółki XPLUS S.A.
19/04/24 17:27 XPLUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
11/04/24 18:35  brak uprawnień XPlus odstąpił od przeprowadzenia oferty publicznej
18:08 XPLUS S.A.: Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej
04/04/24 09:29 XPLUS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
09:26 XPLUS S.A.: Powołanie Członka Zarządu i zmiana funkcji Członka Zarządu
02/04/24 20:11 XPLUS S.A.: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce
20:09 XPLUS S.A.: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce
20:05 XPLUS S.A.: Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce
27/03/24 17:19 XPLUS S.A.: Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
26/03/24 19:35 XPLUS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki
29/02/24 18:50  brak uprawnień XPLUS SA (1/2024) Xplus Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk