Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 05:48
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

26/05/23 14:31  brak uprawnień Wittchen zadowolny ze sprzedaży w IV, rozważa budowę nowego centrum logistycznego
25/05/23 17:48  brak uprawnień Wittchen planuje w '23 inwestycje na ok. 15,5 mln zł, chce dwucyfrowych wzrostów sprzedaży
17:19  brak uprawnień Wyniki Wittchen w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:13 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/23 16:21 WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii E i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.
12:20 WITTCHEN S.A.: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z realizacją III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
12/05/23 10:30 WITTCHEN S.A.: Korekta błędu edytorskiego w temacie raportu bieżącego nr 8/2023 opublikowanego w dniu 9 maja 2023 r.
09/05/23 23:55 WITTCHEN S.A.: Informacja o korekcie raportu rocznego za rok 2022.
23:32 WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
25/04/23 20:51  brak uprawnień Wittchen chce wypłacić 3,33 zł dywidendy na akcję
20:26 WITTCHEN S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy
20:21 WITTCHEN S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy
19:13 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A.
19:10 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A.
18:39 WITTCHEN S.A.: Informacja o korekcie raportu rocznego za rok 2022.