Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 08:20
kontakt
WIKANA

Komunikaty

11/07/24 13:42  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2024 roku (tabela)
03/07/24 16:27 WIKANA: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
02/07/24 14:38  brak uprawnień Wikana w I półroczu '24 podpisała umowy deweloperskie i przedwstępne na 79 lokali
14:25 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2024 r.
28/06/24 10:25 WIKANA: Dobrowolny częściowy przedterminowy wykup obligacji
26/06/24 13:29  brak uprawnień Wikana wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję
13:27 WIKANA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
13:25 WIKANA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
13:23 WIKANA: Informacja o powołaniu osób nadzorujących na kadencję obejmującą lata 2024 - 2029
13:22 WIKANA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.
20/06/24 13:13 WIKANA: Dobrowolny częściowy przedterminowy wykup obligacji
29/05/24 17:56 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:37 WIKANA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
22/05/24 14:56 WIKANA: Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
15/05/24 14:30 WIKANA: Wygranie przez spółkę zależną przetargu na nabycie nieruchomości