Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 19:29
kontakt
WESTREAL

Komunikaty

07/06/23 18:23  brak uprawnień GPW: Komunikat: OZE CAPITAL SA i WEST REAL ESTATE SA
06/06/23 16:23 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 07 lipca 2023 r.
16:15  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (12/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 07 lipca 2023 r.
15:58 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2023 r.
15:49  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2023 r.
05/06/23 22:12  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (10/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy
22:09  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (9/2023) Jednostkowy raport roczny za 2022 rok obrotowy
02/06/23 22:51  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (8/2023) Przyśpieszenie terminu publikacji raportów rocznych
01/06/23 22:16  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego
31/05/23 22:57  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.
29/05/23 21:29 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian udziału w głosach
24/05/23 18:28 WEST REAL ESTATE S.A.: Podjęcie decyzji o dywersyfikacji działalności spółki zależnej
18/05/23 15:30  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych 
12/05/23 19:58 WEST REAL ESTATE S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego
05/05/23 12:38  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.