Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 07:39
kontakt
WESTREAL

Komunikaty

01/06/23 22:16  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego
31/05/23 22:57  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.
29/05/23 21:29 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian udziału w głosach
24/05/23 18:28 WEST REAL ESTATE S.A.: Podjęcie decyzji o dywersyfikacji działalności spółki zależnej
18/05/23 15:30  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych 
12/05/23 19:58 WEST REAL ESTATE S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego
05/05/23 12:38  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r.
07/02/23 21:22  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
16/01/23 14:49  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
07/11/22 09:27  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (20/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
13/09/22 17:29 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac spawalniczo - monterskich
08/08/22 15:27  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (19/2022) Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał
04/07/22 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac ślusarsko - montażowych
04/07/22 14:37  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (18/2022) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
30/06/22 17:29 WEST REAL ESTATE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.