Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 04:42
kontakt
WESTRE

Komunikaty

12/04/24 09:17 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 18:44 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 11:50 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 09:31 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (19/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku
05/11/23 14:26 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (18/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.
25/10/23 09:40 WEST REAL ESTATE S.A.: Podjęcie decyzji o uruchomieniu sklepu e-commerce oraz rozpoczęciu działalności w branży fashion
27/09/23 22:50 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy na świadczenie usług logistycznych
14/08/23 19:09 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (17/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 11:31 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r.
07/07/23 14:52 WEST REAL ESTATE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2023 r.
14:45 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/23 12:56 WEST REAL ESTATE S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży odzieżowej
27/06/23 14:06 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
22/06/23 11:36 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (13/2023) Sprostowanie do raportu EBI nr 11/2023 z dn. 6 czerwca 2023 r.
07/06/23 18:23 brak uprawnień GPW: Komunikat: OZE CAPITAL SA i WEST REAL ESTATE SA