Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.26, godz. 23:56
kontakt
WERTHOL

Komunikaty

09/12/21 10:53  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (20/2021) Śmierć członka rady nadzorczej
18/11/21 19:48 WERTH-HOLZ S.A.: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym
17/11/21  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (19/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmującym okres 01.10.2021r. ? 30.09.2022r.
14/11/21 22:23  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (18/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021
21/10/21 09:58 WERTH-HOLZ S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.
20/10/21 17:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii D, E i F spółki WERTH-HOLZ S.A
16/10/21 12:32 WERTH-HOLZ S.A.: Wniosek o wyznacznie pierwszego dnia notowania dla akcji seri D,E,F Werth-Holz S.A.
11:25 WERTH-HOLZ S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A
15/10/21 18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D, E i F spółki WERTH-HOLZ S.A
16/09/21 19:04  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (17/2021) Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki
17/08/21 16:09  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (16/2021) Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu
14/08/21 00:22  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (15/2021) Raport okresowy za III kwartał 2020/2021
22/07/21 20:48  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (14/2021) Rezygnacja członka zarządu
10/06/21 02:43  brak uprawnień WERTH-HOLZ SA (13/2021) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
02:31 WERTH-HOLZ S.A.: Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej