Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 11:39
kontakt
WAT

Komunikaty

02/06/23 18:02 WAT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r.
17:12 brak uprawnień WAT SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r.
30/05/23 16:48 WAT S.A.: Udzielenie pożyczki spółce zależnej
03/04/23 12:55 brak uprawnień WAT SA (9/2023) Korekta załączników do informacji o powołaniu członka Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu
01/04/23 12:31 brak uprawnień WAT SA (8/2023) Powołanie Prezesa Zarządu
31/03/23 17:01 brak uprawnień WAT SA (7/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej
15:58 brak uprawnień WAT SA (6/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
27/03/23 18:14 brak uprawnień WAT SA (5/2023) Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
17:48 WAT S.A.: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
21/03/23 12:24 brak uprawnień WAT SA (4/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
12:21 brak uprawnień WAT SA (3/2023) Raport roczny jednostkowy za 2022 rok
10/03/23 13:57 WAT S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce OMEGA-WAT Sp. z o.o.
09:31 brak uprawnień WAT SA (2/2023) Korekta raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 02.03.2022 r. ? podpisanie umowy z firmą audytorską
16/01/23 09:52 brak uprawnień WAT SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 15:38 brak uprawnień WAT SA (16/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku