Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 15:59
kontakt
VOTUM

Komunikaty

18/07/24 14:30 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
10/07/24 13:49  brak uprawnień Votum ma 3 tys. kontraktów SKD; w najbliższych miesiącach zwiększy liczbę wysyłanych pozwów (wywiad)
21/06/24 12:20 VOTUM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem
20/06/24 16:27  brak uprawnień Votum wypłaci 2,42 zł dywidendy na akcję
16:21 VOTUM S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku
16:19 VOTUM S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spawie wypłaty dywidendy za 2023 rok
16:14 VOTUM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 roku
17/06/24 08:09  brak uprawnień Grupa Votum w maju podpisała 1.321 nowych umów
08:01 VOTUM S.A.: Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu maju i czerwcu 2024 r.
06/06/24 13:47 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/05/24 21:51  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Votum do "trzymaj", cena docelowa akcji spadła do 49,4 zł
28/05/24 16:10 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
15:43 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
15:09 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14:56 VOTUM S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR