Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 09:10
kontakt
VINDEXUS

Komunikaty

09/05/24 11:35 VINDEXUS S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia).
06/05/24 21:43 VINDEXUS S.A.: Informacja o wartości wskaźników finansowych
27/04/24 16:16 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A.
16:13 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A.
12/04/24 17:21  brak uprawnień GPW: komunikat - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS
17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
11/04/24 11:51 VINDEXUS S.A.: Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A.
11:15 VINDEXUS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A.
10/04/24 13:49 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
09/04/24 17:05 VINDEXUS S.A.: Emisja obligacji serii P2
08/04/24 13:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
05/04/24 12:08 VINDEXUS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego w treści art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11:50 VINDEXUS S.A.: Korekta RB 14/2024 z dnia 5.04.2024 dotyczcego Informacji o przekroczeniu progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11:19 VINDEXUS S.A.: Informacja o przekroczenia progu określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
09:53 VINDEXUS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR