Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 16:10
kontakt
VIDIS

Komunikaty

14/02/23 16:06 brak uprawnień VIDIS SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.
27/01/23 14:10 brak uprawnień VIDIS SA (1/2023) Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki
10/01/23 19:43 VIDIS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
30/12/22 15:07 brak uprawnień VIDIS SA (14/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:05 brak uprawnień VIDIS SA (13/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 grudnia 2022 r.
15:04 VIDIS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2022 roku
13:54 brak uprawnień VIDIS SA (12/2022) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023, tj. za okres 01.07.2022 r. - 30.09.2022 r.
21/12/22 15:08 brak uprawnień VIDIS SA (11/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
03/12/22 13:39 VIDIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
13:37 brak uprawnień VIDIS SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
30/11/22 17:18 brak uprawnień VIDIS SA (9/2022) Raport roczny VIDIS SA za rok obrotowy 2021/22 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej VIDIS SA za rok obrotowy 2021/22
14/11/22 22:52 brak uprawnień VIDIS SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.
04/11/22 10:51 brak uprawnień VIDIS SA (7/2022) Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2021/2022
16/08/22 15:53 brak uprawnień VIDIS SA (6/2022) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.
12/08/22 14:03 brak uprawnień VIDIS SA (5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.