Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 13:11
kontakt
VARSAV

Komunikaty

27/01/23 09:11  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
15/12/22 13:53 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Aktualizacja informacji na temat gry Everdream Valley produkowanej przez spółkę Mooneaters S.A.
14/11/22 16:49  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku Varsav Game Studios Spółka Akcyjna
16/08/22 21:02  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (11/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku VARSAV Game Studios Spółka Akcyjna
03/08/22 18:34 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/08/22 10:47 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Rozpoczęcie etapu pre-produkcji gry GIants Uprising w wersji na urządzenia VR
25/07/22 13:48 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zakończenie prac nad proof of concept gry Bee Simulator 2
14/07/22 20:26 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Aktualizacja informacji dot. Projektu Aria
30/06/22 23:18 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
23:14  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku
14/06/22 13:19  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (9/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki
09/06/22 19:51 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
19:46  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (8/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
03/06/22 18:48 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
18:41  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku