Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:58
kontakt
VABUN

Komunikaty

17/01/22 17:23 VABUN S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
14/01/22 15:14  brak uprawnień COSMA GROUP SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
04/01/22 19:24 VABUN S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
30/12/21 19:30 VABUN S.A.: Zawarcie umowy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
19:26 VABUN S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet w zakresie planowanego połączenia
24/11/21 22:14  brak uprawnień VABUN SA (16/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
15/11/21 22:58  brak uprawnień VABUN SA (15/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
20/10/21 22:45 VABUN S.A.: Otrzymanie z PARP decyzji w sprawie umorzenia postępowania
16/08/21 16:31  brak uprawnień VABUN SA (14/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
16:27  brak uprawnień VABUN SA (13/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
30/06/21 20:10  brak uprawnień VABUN SA (12/2021) Uzupełnienie do raportu nr 11/2021 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
29/06/21 20:38 VABUN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20:31  brak uprawnień VABUN SA (11/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
20:26  brak uprawnień VABUN SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
07/06/21 22:48 VABUN S.A.: Otrzymanie z PARP informacji o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie