Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 16:38
kontakt
UNIFIED

Komunikaty

28/08/23 11:07 UNIFIED FACTORY S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2023 roku
25/08/23 17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki UNIFIED FACTORY S.A. na rynku NewConnect
14/08/23 17:29  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki UNIFIED FACTORY S.A. na rynku NewConnect
11:02  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (5/2023) Sprawozdanie okresowe za II kwartał 2023 roku ("Q2")
31/07/23 13:04 UNIFIED FACTORY S.A.: Przerwa w obradach ZWZA Unified Factory S.A.
04/07/23 18:53  brak uprawnień GPW: Komunika - UNIFIED FACTORY
03/07/23 13:17 UNIFIED FACTORY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2023 roku
13:11 UNIFIED FACTORY S.A.: Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - uzupełnienie oświadczenia
30/06/23 13:27  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (4/2023) Sprawozdanie finansowe za rok 2022
26/05/23 17:22 UNIFIED FACTORY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2022 rok
14/02/23 15:31  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (2/2023) Skonsolidowany raport za IV kwartał 2022 roku
02/02/23 17:55  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki UNIFIED FACTORY S.A.
30/01/23 11:23 UNIFIED FACTORY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
20/01/23 20:00 UNIFIED FACTORY S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14:30  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (1/2023) Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 ? uzupełnienie