Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 03:19
kontakt
UNIBEP

Komunikaty

30/01/23 10:40 UNIBEP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych UNIBEP S.A. w roku obrotowym 2023
27/01/23 16:41 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację trzeciego etapu inwestycji mieszkaniowej pn. "SOHO" przy ulicy Mińskiej w Warszawie
14:05 UNIBEP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał
12:32  brak uprawnień Unibep podpisał plan połączenia ze spółką Budrex
12:11 UNIBEP S.A.: Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku podlaskim i Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
26/01/23 18:25 UNIBEP S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Unibep S.A.
18/01/23 15:16 UNIBEP S.A.: Zawarcie umowy na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy"
13/01/23 21:11  brak uprawnień Unidevelopment z grupy Unibepu sprzedał w IV kw. 317 lokali
20:50 UNIBEP S.A.: Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie z Grupy Unibep w IV kwartale 2022 roku oraz w całym 2022 roku
05/01/23 22:44 UNIBEP S.A.: Skorygowane zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
15:08 UNIBEP S.A.: Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie"
13:06 UNIBEP S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
03/01/23 13:24 UNIBEP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
30/12/22 12:54 UNIBEP S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy na wykonanie hali magazynowej w Tuszynie w województwie łódzkim
20/12/22 14:21  brak uprawnień Unibep zawarł z ArcelorMittal Poland umowę na budowę instalacji DeNOx