Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 11:48
kontakt
ULMA

Komunikaty

24/04/24 14:53 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023
23/04/24 15:27 ULMA Construccion SA: Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.
18/04/24 16:43  brak uprawnień Ulma Construccion Polska chce wypłacić 2,3 zł dywidendy na akcję
16:26 ULMA Construccion SA: Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy.
16/04/24 16:15 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w I kwartale 2024 r.
09/04/24 00:51 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
00:30 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA
21/02/24 15:31 ULMA Construccion SA: Powołanie osoby zarządzającej.
30/01/24 15:58 ULMA Construccion SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
29/01/24 16:15  brak uprawnień Ulma szacuje EBITDA po czterech kw. 2023 r. na 68,2 mln zł, zysk netto na 20,5 mln zł
16:02 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 4 kwartały 2023 r.
22/11/23 00:18 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/10/23 16:48  brak uprawnień Ulma szacuje EBITDA po trzech kwartałach na 45,1 mln zł, zysk netto na 10,3 mln zł
16:17 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 3 kwartały 2023 roku.
29/09/23 08:41 ULMA Construccion SA: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu