Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 11:55
kontakt
TRITON

Komunikaty

30/01/23 14:35 TRITON: Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2023
29/11/22 17:30 TRITON: TRITON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 17:06 TRITON: TRITON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/06/22 15:23 TRITON: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 21.06.2022 r. co najmniej 5% głosów
21/06/22 16:06 TRITON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 21.06.2022 r.
30/05/22 17:06 TRITON: TRITON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/22 10:08 TRITON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.
13/05/22 12:59 TRITON: Zmiana stanu posiadania akcjonariuszy
07:31 TRITON: Ponowna publikacja raportów rocznych za 2021 rok
07:28 TRITON: TRITON
07:27 TRITON: TRITON
06/05/22 16:07  brak uprawnień Wzywający obejmą 650.965 akcji Triton Development
16:00  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Triton Development S.A.
29/04/22 17:11 TRITON: TRITON
17:10 TRITON: TRITON