Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 19:34
kontakt
TOYA

Komunikaty

01/06/23 16:23 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2023r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
14:34 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023r.
14:13 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022.
23/05/23 20:43 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022
11/05/23 17:31 TOYA S.A.: HASH(0x3631f98)
29/03/23 14:31 TOYA S.A.: Aneks z dnia 29 marca 2023 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
23/03/23 19:30 TOYA S.A.: TOYA S.A.
19:27 TOYA S.A.: TOYA S.A.
25/01/23 11:26 TOYA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2023
02/01/23 13:50 TOYA S.A.: Zmiany w składzie Komitetu Audytu TOYA S.A.
15/12/22 15:39 TOYA S.A.: Aneks z dnia 15 grudnia 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
21/11/22 12:24 TOYA S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
12:09 TOYA S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
07/11/22 18:38 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 15:37 TOYA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie