Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 05:01
kontakt
TERMOEXP

Komunikaty

02/06/23 11:08 TERMOEXPERT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał
10:54  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/23 17:28  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (4/2023) Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2022
14/02/23 10:19  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (2/2023) Raport okresowy Spółki za IV Q 2022 roku Termoexpert Spółka Akcyjna
31/01/23 19:45 TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnego kontaktu.
25/01/23 18:52  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 15:02  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (10/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022r.
22/09/22 13:18 TERMOEXPERT S.A.: Informacja dotycząca wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek dochodzenia bezspornej należności za wykonaną usługę.
25/08/22 10:17 TERMOEXPERT S.A.: Zawarcie istotnych umów
16/08/22 17:13  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (9/2022) Raport okresowy Spółki za II Q 2022 roku
11/07/22 11:49  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (8/2022) Powołanie Zarządu Spółki Termoexpert S.A. na kolejną kadencję
30/06/22 15:07 TERMOEXPERT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2022
14:54  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2022 r.
02/06/22 20:40 TERMOEXPERT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał
20:29  brak uprawnień TERMOEXPERT SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termoexpert S.A. wraz z projektami uchwał