Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 14:58
kontakt
TELGAM

Komunikaty

12/01/23 12:49  brak uprawnień TELGAM SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10:03 TELGAM S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/01/23 12:38  brak uprawnień TELGAM SA (1/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych
14/11/22 11:30  brak uprawnień TELGAM SA (8/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
24/08/22 12:16 TELGAM S.A.: Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Optical Net
16/08/22 07:28  brak uprawnień TELGAM SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
07/07/22 17:39  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE ?TELGAM? S.A.
04/07/22 14:41 TELGAM S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect
23/06/22 18:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE ?TELGAM? S.A.
11:16 TELGAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.
11:06  brak uprawnień TELGAM SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/05/22 17:37 TELGAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 r.
17:21  brak uprawnień TELGAM SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 r.
20/05/22 14:36  brak uprawnień TELGAM SA (4/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
16/05/22 06:55  brak uprawnień TELGAM SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku