Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 15:53
kontakt
TAXNET

Komunikaty

30/01/23 10:44  brak uprawnień TAX-NET SA (1/2023) Harmonogram publikacji
05/01/23 11:12 TAX-NET S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
14/11/22 10:45  brak uprawnień TAX-NET SA (8/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.
12/08/22 11:17  brak uprawnień TAX-NET SA (7/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
28/06/22 09:42  brak uprawnień TAX-NET SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZ
09:15 TAX-NET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
27/06/22 18:40 TAX-NET S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
31/05/22 14:37  brak uprawnień TAX-NET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
14:35 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
30/05/22 15:28 TAX-NET S.A.: Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych
25/05/22 12:05  brak uprawnień TAX-NET SA (4/2022) Raport roczny Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna za rok 2021
13/05/22 13:26  brak uprawnień TAX-NET SA (3/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
14/02/22 12:11  brak uprawnień TAX-NET SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
26/01/22 16:21  brak uprawnień TAX-NET SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych
10/11/21 09:23  brak uprawnień TAX-NET SA (12/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku