Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:28
kontakt
TARCZYNSKI

Komunikaty

03/07/24 19:10 TARCZYŃSKI S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
17/06/24 18:05 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 17 czerwca 2024 roku
17:56 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 17 czerwca 2024 roku.
17:40 TARCZYŃSKI S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej.
17:29  brak uprawnień Tarczyński wypłaci 2,9 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
17:23 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
13/06/24 14:03 TARCZYŃSKI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
29/05/24 18:24 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 11:13 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wraz z projektami uchwał
15/05/24 16:54 TARCZYŃSKI S.A.: Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
12:19 TARCZYŃSKI S.A.: Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Tarczyński S.A.
10/05/24 17:03 TARCZYŃSKI S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
06/05/24 17:21 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
17:08 TARCZYŃSKI S.A.: Korekta WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2023 rok
02/05/24 17:51 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.