Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 09:28
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

26/01/23 16:41 TARCZYŃSKI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
18/01/23 14:38 TARCZYŃSKI S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki - uzupełnienie informacji
13/01/23 16:24 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wraz z projektami uchwał.
12/01/23 17:10 TARCZYŃSKI S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
09/01/23 17:28 TARCZYŃSKI S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
29/11/22 17:31 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/22 17:42  brak uprawnień Tarczyński szacuje nakłady związane z odtworzeniem zniszczonego w pożarze majątku na ok. 60 mln zł
17:09 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o skutkach pożaru w zakładzie Spółki
21/10/22 09:04  brak uprawnień Pożar w zakładzie produkcyjnym Tarczyńskiego, spółka szacuje straty
08:58 TARCZYŃSKI S.A.: Pożar w zakładzie spółki
30/09/22 17:10 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/07/22 15:33 TARCZYŃSKI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
23/06/22 16:25 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
16:15 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.
16:06  brak uprawnień Tarczyński wypłaci 2 zł dywidendy na akcję