Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 16:21
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

17/05/24 07:40 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/24 17:33  brak uprawnień Sygnity szacuje zysk netto w I kw. na ok. 8 mln zł
17:27 SYGNITY: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2024
15/04/24 08:58  brak uprawnień BM mBanku podwyższyło cenę docelową dla akcji Sygnity do 35,8 zł, ale utrzymało rekomendację "sprzedaj"
09/04/24 17:26  brak uprawnień Sygnity ma ambicję na 3 do 5 akwizycji rocznie
21/03/24 22:58 SYGNITY: SYGNITY
22:51 SYGNITY: SYGNITY
20/03/24 16:40  brak uprawnień SYGNITY SA (1/2024) Sygnity Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/03/24 14:23  brak uprawnień Sygnity kupi spółkę Sagra Technology za max. 42,3 mln zł
14:15 SYGNITY: Zawarcie umowy nabycia udziałów - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
29/02/24 16:51 SYGNITY: Aktualizacja informacji dot. zawarcia listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego
05/02/24 16:35  brak uprawnień Sygnity szacuje zysk netto w roku obrotowym 2022/23 na ok. 50 mln zł
16:23 SYGNITY: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2022/2023
01/02/24 19:18 SYGNITY: Nabycie udziałów w spółce zagranicznej - aktualizacja informacji poufnej
31/01/24 15:47 SYGNITY: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024