Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 08:26
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

30/05/23 11:01 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
10:58  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (11/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
29/05/23 19:06  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (10/2023) Jednostkowy raport roczny za rok 2022
19:04  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok 2022
26/05/23 15:59  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (8/2023) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego i jednostkowego Summa Linguae Technologies S.A. za 2022 rok.
17/05/23 12:09 SUMMA LINGUAE S.A.: Wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Summa Linguae Technologies S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
16/05/23 18:04 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. w dniu 16 maja 2023 r.
11/05/23 12:42 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
05/05/23 09:58 SUMMA LINGUAE S.A.: Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Summa Linguae Technologies S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
08:28  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A.
08:09  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji Summa Linguae Technologies SA w drodze przymusowego wykupu
06:52  brak uprawnień Porozumienie akcjonariuszy ogłasza przymusowy wykup akcji Summa Linguae Technologies
04/05/23 16:54 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie przez Summa Linguae Technologies S.A. umów kredytowych
10/03/23 19:32 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce
17:31  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Summa Linguae Technologies