Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 00:35
kontakt
STEMCELLS

Komunikaty

14/02/23 18:09 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
27/01/23 14:17 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (2/2023) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stem Cells Spin S.A. za 2022 i 2023 rok.
13:32 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
31/12/22 15:17 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (11/2022) Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki
14/11/22 15:12 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (10/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
22/08/22 15:36 STEM CELLS SPIN S.A.: Podpisanie umowy powierzenia grantu
16/08/22 15:43 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (9/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
26/07/22 16:49 STEM CELLS SPIN S.A.: Wybranie projektu Emitenta do dofinansowania
04/07/22 10:44 STEM CELLS SPIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stem Cells Spin S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
28/06/22 14:51 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (8/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
14:42 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stem Cells Spin S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku.
02/06/22 16:53 STEM CELLS SPIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 28 czerwca 2022 roku
16:39 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 28 czerwca 2022 roku
16/05/22 19:29 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
29/04/22 18:02 brak uprawnień STEM CELLS SPIN SA (4/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021