Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 09:05
kontakt
STARWARD

Komunikaty

13/02/24 14:42 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/02/24 20:17 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umów pożyczek z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i innymi akcjonariuszami
31/01/24 19:41  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 23:19 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/01/24 18:05 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17:57 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Markiem Markuszewskim
29/12/23 18:38  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (24/2023) Zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
27/12/23 19:26 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Sprzedaż akcji przez Marka Markuszewskiego na rzecz Członków Zarządu
20/12/23 08:23  brak uprawnień Marek Markuszewski nie będzie prezesem Starward Industries; w I prezentacja nowej strategii
19/12/23 22:53  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (23/2023) Zmiany w składzie Zarządu Starward Industries S.A.
22:47 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie porozumienia z Prezesem Zarządu Emitenta, rezygnacja Prezesa Zarządu
22/11/23 20:22 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/11/23 10:28  brak uprawnień Starward Industries wstrzymuje przeniesienie notowań z NewConnect na GPW
09:53 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Odstąpienie od ubiegania się Emitenta o przeniesienie notowań jego akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14/11/23 23:33  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (21/2023) Raport okresowy Starward Industries S.A. za III kwartał 2023 r. Starward Industries Spółka Akcyjna (PLSTRWI00019)