Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 05:48
kontakt
STALPROD

Komunikaty

26/01/24 13:51 STALPRODUKT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
15/11/23 17:07 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/23 14:47  brak uprawnień Zysk netto za III kw. Stalproduktu wyniósł 13,5 mln zł, poniżej oczekiwań
14:25 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2023 roku
02/10/23 13:44 STALPRODUKT: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
13:42 STALPRODUKT: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
01/09/23 17:12 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:08 STALPRODUKT: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023
31/08/23 07:42 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/23 14:26  brak uprawnień Zysk netto za I pół. Stalproduktu szacowany na 82,4 mln zł, poniżej oczekiwań
13:48 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2023 r.
06/07/23 16:12 STALPRODUKT: Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji
30/06/23 13:47 STALPRODUKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
28/06/23 15:29 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - GO Steel a.s.
27/06/23 16:18  brak uprawnień Stalprodukt wypłaci 15 zł dywidendy na akcję