Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 03:09
kontakt
STALEXP

Komunikaty

17/07/24 16:10  brak uprawnień Skonsolidowany zysk netto j.d. Stalexport Autostrady w I półroczu '23 wyniósł 58,4 mln zł - szacunki
15:52 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2024 roku (kończący się 30 czerwca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2024 roku
16/07/24 16:51 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje uzupełniające dotyczące nowego Wiceprezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. -Stefana Bonomolo - powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki 25 czerwca 2024 r.
08/07/24 19:42 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje uzupełniające dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
01/07/24 14:12  brak uprawnień STALEXPORT AUTOSTRADY SA (2/2024) Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
25/06/24 17:05 STALEXPORT AUTOSTRADY: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
19/06/24 21:28 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
21:20 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
13:54 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku
13:37 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
10/06/24 17:01 STALEXPORT AUTOSTRADY: Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
07/06/24 17:20 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
24/05/24 14:43 STALEXPORT AUTOSTRADY: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/05/24 13:07  brak uprawnień MI nie planuje przedłużenia umowy ze Stalexportem na zarządzanie A4 Katowice-Kraków
09/05/24 17:41 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego