Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 00:45
kontakt
SPYROSOFT

Komunikaty

28/06/24 18:40  brak uprawnień EMPLOCITY SA (13/2024) Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 czerwca 2024 roku
18:26 SPYROSOFT S.A.: Nabycie większościowego pakietu Codibly - aktualizacja informacji
12/06/24 18:50 SPYROSOFT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spyrosoft S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r.
18:48 SPYROSOFT S.A.: Zatwierdzenie przez ZWZ kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki
18:44 SPYROSOFT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spyrosoft S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r.
24/05/24 17:17 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/24 16:13 SPYROSOFT S.A.: Ogłoszenie Zarządu Spółki SPYROSOFT SA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:00  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SPYROSOFT S.A.
26/04/24 07:40 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
07:38 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
24/04/24 11:22  brak uprawnień SPYROSOFT SA (1/2024) SpyroSoft Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
22/02/24 21:20 SPYROSOFT S.A.: Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Rady Nadzorczej
21:11 SPYROSOFT S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
16/02/24 14:30 SPYROSOFT S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
09/02/24 15:01 SPYROSOFT S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR