Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 16:41
kontakt
SPYROSOFT

Komunikaty

07/06/23 14:02 SPYROSOFT S.A.: Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.
02/06/23 15:10 SPYROSOFT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A.
23/05/23 17:11 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/23 17:21 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
17:19 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
31/01/23 10:48  brak uprawnień Spowolnienie może skłonić mniejsze spółki IT do sprzedaży biznesu - Niszcz, Trigon (wywiad)
24/01/23 09:48 SPYROSOFT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
09:46 SPYROSOFT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
08:46 SPYROSOFT S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
23/11/22 14:14  brak uprawnień Spyrosoft realizuje z naddatkiem cele ze strategii, krótkoterminowo perspektywy biznesowe są stabilne
08:20 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/22 07:52 SPYROSOFT S.A.: Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną
06/10/22 13:43  brak uprawnień GPW: sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SPYROSOFT
04/10/22 17:35 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:09 SPYROSOFT S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2022 r.