Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 00:08
kontakt
SPARKVC

Komunikaty

02/06/23 10:43  brak uprawnień SPARK VC SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku
10:41 SPARK VC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku
09/05/23 18:44  brak uprawnień SPARK VC SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
13/03/23 22:40  brak uprawnień SPARK VC SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok
09/01/23 12:06  brak uprawnień SPARK VC SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/12/22 16:06 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/11/22 18:10  brak uprawnień Blind Warrior chce wejść na NC przez odwrotne przejęcie Spark VC
17:41 SPARK VC S.A.: Podpisanie listu intencyjnego ze spółką VRFabric S.A.
05/11/22 18:43  brak uprawnień SPARK VC SA (10/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
04/10/22 17:25 SPARK VC S.A.: Dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
03/10/22 18:07 SPARK VC S.A.: Trzy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:00 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07/09/22 15:50 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
02/09/22 11:38  brak uprawnień SPARK VC SA (9/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
08/08/22 23:54  brak uprawnień SPARK VC SA (8/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E