Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 11:47
kontakt
SONKA

Komunikaty

14/08/23 17:58  brak uprawnień SONKA SA (10/2023) Raport okresowy Spółki za II Q 2023 roku Sonka Spółka Akcyjna
25/07/23 17:05 SONKA S.A.: Aktualizacja dotycząca działań marketingowych gry Holstin
24/07/23 17:22 SONKA S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z PlayWay S.A.
07/07/23 19:35 SONKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku.
30/06/23 18:09  brak uprawnień SONKA SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku
28/06/23 21:04 SONKA S.A.: Przesunięcie terminu działań marketingowych gry Holstin
15/06/23 18:34  brak uprawnień SONKA SA (8/2023) Korekta raportu kwartalnego Emitenta za IV kwartał 2022 roku
02/06/23 17:44 SONKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonka S.A. wraz z projektami uchwał
17:35  brak uprawnień SONKA SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonka S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/23 18:32  brak uprawnień SONKA SA (6/2023) SONKA: Raport roczny Spółki za 2022 rok obrotowy
29/05/23 17:43 SONKA S.A.: Zawarcie umowy z Thing Trunk Sp. z o.o. Sp. k. na portowanie gry Hellcard na konsole
08/05/23 20:13 SONKA S.A.: Aktualizacja harmonogramu premier gier
04/04/23 17:42 SONKA S.A.: Rozszerzenie współpracy z Fingames Fund I oraz przegląd opcji finansowania
28/02/23 18:41  brak uprawnień SONKA SA (4/2023) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
14/02/23 19:35  brak uprawnień SONKA SA (3/2023) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2022 r.