Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 08:08
kontakt
SOLARINOV

Komunikaty

05/06/23 21:20 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (12/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
02/06/23 20:32 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (11/2023) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2022 rok
31/05/23 23:59 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022
29/05/23 17:20 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
10/05/23 17:19 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (7/2023) Zmiana adresu siedziby Emitenta
13/04/23 17:04 Solar Innovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Solar Innovation S.A. w dniu 13.04.2023 roku.
16:54 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (6/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Solar Innovation S.A.
16:48 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (5/2023) Treść uchwał podjętych na NWZA Solar Innovation S.A. w dniu 13 kwietnia 2023 roku.
31/03/23 17:19 Solar Innovation S.A.: Zbycie udziałów w podmiocie zależnym
16/03/23 15:18 Solar Innovation S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
15:03 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
24/02/23 17:19 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (3/2023) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2022-2023
14/02/23 21:14 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
26/01/23 14:20 brak uprawnień SOLAR INNOVATION SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 18:14 Solar Innovation S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta