Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:59
kontakt
SKYLINE

Komunikaty

19/06/24 15:11 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uchwały podjęte na WZA w dniu 19 czerwca 2024 r.
15:04 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 19 czerwca 2024 r.
23/05/24 20:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 15:50 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:39 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego badania sprawozdań finansowych
23/04/24 00:12 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
00:03 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A.
04/03/24 10:25 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zajęcie rachunków bankowych Spółki
30/01/24 10:08 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
11/01/24 15:05 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
08/01/24 10:44 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 17:20 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 15:55 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
29/09/23 17:19 SKYLINE INVESTMENT S.A.: SKYLINE INVESTMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/23 21:31 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku